Alergeny nejsou jen čísla. Víte, jak je správně označovat?

Business

business tipy

Od roku 2014 má každý podnik povinnost oznamovat alergeny, které jsou v jídlech obsaženy. V některých případech se tato povinnost projevila jako seznamy nicneříkajících čísel za každou položkou v menu. Přinášíme vám krátký přehled toho, jakým způsobem je třeba alergeny označovat a jak se vyhnout nevzhledným shlukům čísel v jídelním lístku.

Sledujte aktuální složení výrobků

alergeny

Gastro provozovny jsou od roku 2014 povinny mít k dispozici seznam alergenů, které by se mohly vyskytnout v pokrmech. Je to dáno nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Seznam je vytvářen Světovou zdravotnickou organizací a alergeny neustále přibývají.

Jedná se o 14 druhů, které jsou k vidění v provozovnách veřejného stravování v nejrůznějších grafických vyobrazeních. Nicméně je potřeba mít na paměti, že toto je základní seznam nejvýznamnějších alergenních látek, který je postupně doplňován dle prováděných výzkumů a ve skutečnosti je alergenů daleko více,” vysvětluje potravinový inspektor Lukáš Nuhlíček z potravinarskeporadenstvi.cz.confectionery-1882035_1280

Je důležité se také mít na pozoru při změně dodavatele nebo výrobků. “Typickým příkladem mohou být nakládané okurky. Někteří výrobci do nich dávají hořčičné semínko (jeden z alergenů), jiní ne. A proto je třeba sledovat složení například při výměně dodavatele,” dokládá Lukáš Nuhlíček.

Seznam alergenů mějte vždy v tištěné formě

mussels-811759_1280

Možností, jak o seznamu hosta informovat, je několik. Seznam čísel alergenů může být použit rovnou u jednotlivých jídel, avšak i v tomto případě je třeba mít k dispozici plný seznam s vysvětlivkami, nelze předpokládat, že má host všechna čísla v hlavě.

Mějte seznam k nahlédnutí. Není nutno jej mít přiložen přímo v jídelním lístku. Spotřebitel však musí být písemně informován o tom, že seznam v podniku je a že je možnost do něj nahlédnout. Toto sdělení může vypadat například takto: „Informace o výskytu konkrétních alergenů v pokrmu žádejte u obsluhy“.

1631807-alergeny3-ctpr151001_e042-00001303

Informace o alergenech mohou být na žádost hosta sděleny personálem pouze ústně. “V tomto případě je ale nutné se mít na pozoru. V podniku musí existovat prokazatelný systém školení a předávání informací mezi zaměstnanci provozu. Spoléhat se pouze na ústní předání informací je ale natolik rizikové, že jej nedoporučujeme,“ varuje Lukáš Nuhlíček.

Alergeny oznamujte vždy konkrétně

Není možné o alergenech informovat pouze obecně. Nelze tedy říci, že určitý pokrm obsahuje lepek. Je nutno uvést, jakou konkrétní obilovinu jídlo obsahuje.

flour-791839_1280

V jídelních lístcích se často můžeme setkat s obecným oznámením “Všechny naše pokrmy obsahují alergeny” nebo s označením u jednotlivých jídel “alergeny 1-14”. Toto označení je zcela nevhodné a je častým důvodem pro udělování pokut.

“Dobrým řešením může být vytvoření speciálního lístku, ve kterém jsou uvedeny čísla alergenů u každého jídla. Tento lístek můžete mít v podniku k dispozici k nahlédnutí a v běžných lístcích pak informaci, že jej na požádání předložíte,” radí Lukáš Nuhlíček.

Klára Kvitová, 14. 02. 2017