Deset kroků ke zlepšení kvality ve vašem podniku

Business

marketing profit

Možná by stačilo říct, že časy se mění, ale to by asi nezahrnulo vše. Gastronomie v poslední době zažívá čím dál více změn, trendů a různých požadavků a návrhů. Otázka zákazu kouření v podnicích, správného stravování dětí, ekologie a životního prostředí a další a další. Životní styl se neustále zrychluje, a tak je třeba se i ptát, zda zbude zákazníkům dost času na návštěvu vašeho podniku. Navíc se mění i sami spotřebitelé, podmínky podnikání, personál či požadavky trhu.

První pravidlo této nové reality je přijmout nová pravidla hry a nedoufat, že „staré dobré časy“ se brzy vrátí. Staré časy se nevrátí a vy musíte svoje podnikání přizpůsobit nastávajícím změnám. Znám hodně lidí, kteří si stále ještě myslí, že obchodem lze proplouvat bez větších nároků a snahy cokoliv měnit a dělat. Doba na Václaváku postávajících a životem a „podnikáním“ proplouvajících veksláků je již dávno pryč. Pokud takto neustále vyčkáváte a k ničemu se nemáte, jediné, čeho se dočkáte, je krach vašeho podniku. Výměna na trhu potřebuje změnu myšlení.

Změna

Změny v myšlení mohou vytvořit a povzbudit nové myšlenky, nové cíle a většinou i nové příležitosti. Na našem trhu je již mnoho podniků, které tento způsob uvažování změnil a daří se jim velice dobře. Ten, kdo přijal výzvu moderní doby, je s velkým náskokem v čele a udává směr ostatním. Změna navíc nemusí vždy vyžadovat obrovský kapitál, zvláště ta v myšlení. Změna může být i jednoduchá a základní.

Plán

Předtím, než započnete svou cestu, potřebujete vědět, kam jdete a kam chcete dojít. Jednoduché, ale efektivní. Na dovolenou také nepojedete bez paliva. Zásadní tedy je stanovit si hlavní cíle – co chceme dělat, jak to chceme dělat, jaké jsou naše výhody a podobně.

Naslouchat

Většina úspěšných podnikatelů umí naslouchat trhu. Pokud chcete být úspěšný, musíte poznat, co si zákazník přeje a co naopak v žádném případě neuvítá, co se mu nelíbí. A pak těmto náznakům svých hostů vyjít vstříc.

Služba

Nedávný výzkum odhalil pár jednoduchých věcí, které zákazníci chtějí. Na prvním místě chtějí zákazníci dostat opravdu dobrou službu. Bohužel na tento bod se často zapomíná. Přitom úroveň služeb je ohniskem celého podnikání – úspěšného i toho neúspěšného. Pamatujte, že pracujete v oboru pohostinství…

Politika

Změna přivedla na trh nové podmínky a nové podmínky potřebují novou politiku. Vytvořte spolehlivou strategii personálu vůči zákazníkům. Zároveň podpořte morálku a loajalitu vašeho personálu. Nebojte se obrátit na odborníky a žádat jejich pomoc. Motivujte, avšak také kontrolujte. Nezapomínejte, že ve vašem podniku jste i policistou.

Zábava

V letech minulých lidé chodili do hospody zabíjet čas a zanadávat si na to, co je zrovna štvalo. Od manželky přes práci po stát. Dnes se chodí hlavně pobavit, zapomenout na vnější svět. Chtějí se dobře najíst a napít. To vše ovlivní jejich výběr podniku. Dbejte na to a poskytněte jim možnost zábavy.

Jazyk

Pokud používáte obyčejné a nezajímavé názvy pokrmů a nápojů, nemusí to být to pravé. V současné době již nikoho nezaujme nabídka „dnešních specialit“ a „opravdu domácí kuchyně“. Snažte se vhodně volit názvy a nedopusťte, abyste spadli do všedního průměru. Ale pozor, na druhou stranu i kreativita má své meze.

Design

Nový design vás bohužel nevytrhne, pokud to bude to jediné, co změníte. Design sám o sobě váš podnik neomladí. Potřebujete prvně strategii, plán a případné designové řešení má být až následkem tohoto rozhodnutí. Požádejte o pomoc, pozvěte si odborníka zvenčí, nezávislého a nezaujatého pozorovatele, který na váš podnik pohlédne novýma očima a dá vám cennou zpětnou vazbu ohledně atmosféry v podniku, obsluhy a dalšího. Častým přebarvováním stěn nedosáhnete ničeho.

Kvalita potravin

Základní a tak jednoduché, ale přitom často opomíjené. Čím máte kvalitnější produkty, tím větší šanci máte, že k vám zákazník dnes přijde. Lidé stále hledají nejlepší poměr mezi kvalitou a cenou, ale za kvalitnější suroviny jsou ochotní si připlatit. Nenaslouchat tomuto hlasu zákazníků by nebylo moudré.

Síla lidí

Hospody, bary, restaurace, kavárny, bistra. Všechny tyto typy provozoven jsou o lidech. Vy, vaši zákazníci a váš personál. Náladu tvoří lidi a nálada prodává. Dobrá nálada vede ke spokojenosti hosta. Učte se, naslouchejte, investujte do personálu, berte ohledy na jejich pohled a uvědomte si, že to není jen váš podnik, ale jistým dílem je to i jejich podnik, neboť oni ho utvářejí a na nich závisí, zda se u vás host bude cítit dobře.

Zdroj fotografií: Pexels

Adéla Srdénková, 14. 04. 2018