Hudba v baru. Jedna ze základních ingrediencí každého drinku

Business

bar hudba podnik profit

Zkuste si tipnout, na kolikátém místě skončila hudba ve výzkumu mezi respondenty 16–54, když měli odpovědět na otázku: Bez čeho si nedovedete představit život? Na třetím. Uvedlo ji 40 % dotázaných. Před ní byla už jen dnešní „synonyma doby“ – mobil (54 %) a internet (70 %).

Hudba je všude kolem nás. Provází nás od narození a obklopuje nás v podstatě neustále. Její přítomnost v našem životě nám přijde vlastně naprosto samozřejmá a přirozená. Obecně tak nějak tušíme, že může vyvolávat libé či nelibé pocity a že může pozitivně stimulovat rozpoložení mysli a naše emoce. Je úzce spojená s pamětí (mnoho z nás si naprosto přesně vybaví konkrétní píseň, která hrála v nějakém zásadním okamžiku našeho života).

Hudba jako marketingový nástroj

Hudba ovšem může plnit (a plní!) i roli „business akcelerátoru“. Stále více se u nás dostává do centra pozornosti tzv. smyslový marketing – tedy cílená práce s lidskými smysly pro dosažení komerčního efektu ve smyslu ovlivnění vzorce spotřebitelského chování. Toto marketingové odvětví zažívá za našimi hranicemi svůj vrchol.

Donedávna byl kladen důraz především na zrak. Říkalo se, že obal prodává, že nakupujeme očima atd. V současnosti se stále větší pozornost upírá i na oblast sluchu a v neposlední řadě také čichu. Pojednání o „čichovém marketingu“ je nicméně na samostatnou kapitolu. My zůstaneme u sluchu. A hudby.

Z výzkumu na téma vliv hudby na zákaznické chování, který si nechala vypracovat švédská agentura Heartbeats, vyplývá několik zásadních skutečností. Pokud hraje v prostředí, které zákazník navštíví, jemu příjemná hudba, 35 % klientů zůstane déle, 31 % se vrátí znovu, 21 % místo doporučí známým a 14 % utratí více, než původně zamýšlelo.

Návštěvníci barů a restaurací přitom do těchto míst nechodí primárně za svou oblíbenou hudbou. Podle výzkumu hudba, která hraje v baru či restauraci, ze 47 % vůbec nemusí korespondovat s oblíbenou hudbou návštěvníků. Důležité je, aby se do daného prostředí hodila a nepůsobila rušivě. Ideálně zvolená hudební kulisa je taková, kterou zákazník v podstatě nevnímá, ale pokud by se do ní v určitou chvíli zaposlouchal, bude mu příjemná.

Téma hudby v baru nebo v restauraci je velmi specifický fenomén, neboť tato prostředí si přítomnost hudby žádají z podstaty věci. Pojďme si to nejdůležitější závěrem shrnout do několika bodů:

  • Hudba je nedílnou součástí dojmu, který dělá váš bar. Pokud si myslíte opak, pak se nemusíte trápit ani s designem interiéru, případně s výběrem personálu.
  • Definujte „sound brand“ vašeho podniku. Kvalita „značky“ spočívá v komplexnosti faktorů, které ji definují navenek – směrem k zákazníkovi.
  • Nezapomínejte na správnou hlasitost. Není nic jednoduššího, než si hlasitost ověřit u hosta, což vám u něj navíc přinese i kladný bod za péči.
  • Reprodukujte hudbu na kvalitní aparatuře. Je vskutku tragédie, když se hezká a správně vybraná hudba dere k posluchačům skrz nekvalitní zesilovač a reproduktory. Ven totiž často „vyleze“ něco úplně jiného…
  • Uvědomte si, pro koho hudba hraje. Personál ani majitel to není, i když je samozřejmě ideální, aby i oni byli hudbou ve svém podniku pozitivně ovlivněni.
  • Výběr správné hudby konzultujte s odborníky. Ano, vím, že váš bratranec hraje v klubu za rohem a je pro něj brnkačka vytvořit ten nejsprávnější playlist… Ale přesto se raději poraďte s někým, kdo se tím zaobírá profesionálně.

Zdroj fotografií: Unsplash

Petr Čáp, 15. 12. 2017