Jak řídit váš personál v baru efektivně

Business Drinks

bar drinky motivace personál profit

Tím, kdo utváří atmosféru vašeho podniku, je personál. V žádném případě byste jej neměli podceňovat. Nestačí však jen někoho zaměstnat. Personál je třeba si i hýčkat, dále jej vzdělávat a věnovat se mu. Motivovat jej k lepším výkonům, podporovat jej v kreativitě a naslouchat jeho nápadům a připomínkám. Obsluha se vám za to pak odvděčí spokojeností a vyšším výkonem, což v důsledku ocení i hosté.

Správné vedení vašeho personálu je základen úspěchu podnikání v gastronomii. Proto vám doporučujeme jasné stanovení cílů a výkonnostních norem pro váš personál. Personál je třeba vždy cvičit, školit a cíleně ho směrovat na efektivní plnění všech pracovních povinností. Vhodnou prací a komunikací s personálem dokážete časem zabezpečit minimalizaci ztrát podniku a zvýšit pracovní morálku personálu. Dobrá komunikace a osobní přístup v řešení problémů vám usnadní dosažení stanovených cílů.

Následující otázky vám pomohou předvídat chování a motivaci vašeho personálu:

  • Máte rád práci barmana?
  • Považujete práci barmana za svůj profesní úspěch?
  • Jak ovlivňuje celkové množství pracovních povinností váš postoj k práci barmana?
  • Jak je pro vás fyzicky náročná práce barmana?
  • Ovlivňuje vás postoj manažera podniku k vám vzhledem k pracovním povinnostem?
  • Plánujete svoji budoucnost v gastronomii?

Základem řízení je vždy si uvědomit, jak se na vás personál dívá a zda mu vyhovuje určená práce a související pracovní povinnosti a také správní styl a způsob organizace podniku při výkonu pracovních povinností.

Každý zaměstnanec podniku se snaží vykonávat pracovní povinnosti v rámci uspokojení svého nadřízeného, ale většinou nemá správnou motivaci ke zvyšování svých výkonů. Proto je nutné zaměstnancům zajistit co nejlepší pracovní podmínky. Zaměstnanec musí vědět, že dostane vždy a včas dohodnutou mzdu, má nárok na dovolenou, má záruku dlouhodobé práce, pracuje ve vhodném pracovním kolektivu a má zabezpečenou slušnou formu komunikace nadřízeného personálu. Pokud tyto záruky zaměstnanec nemá, může se stát, že nebude maximálně plnit pracovní podmínky a nebude mít sám zájem zdokonalovat se v profesních znalostech. Pozitivně motivovat personál je proto velmi důležité. Avšak pro některé zaměstnance je motivační složka rozdílná. Někdo je motivován pouze finanční odměnou, někdo za motivaci považuje projevení důvěry a s tím spojené přidání odpovědnosti a pracovních povinností. Je jen na vás, zda dokážete obě tyto složky vhodně kombinovat. Motivovat personál pouze financemi nepřináší vždy výsledek. Je potřeba zajistit, že personál bude mít vždy nejen finanční motivaci, ale zároveň posunuté hranice odpovědnosti. Pokud se nemůžete na svůj personál spolehnout, je to určitý znak špatného výběru a vedení podniku. Dobrým znakem vhodné motivace je minimální fluktuace pracovníků ve vašem podniku, minimální nízká docházka a nemocnost personálu a vysoká produktivita práce.

Zdroj fotografií: Unsplash

Adéla Srdénková, 17. 02. 2018