Když chcete něco prodat, musí to být vidět

Business

brands drinky nápoje profit

Nápojové značky, které chcete na vašem baru prodat, musí být viditelné. Zákazník si těžko objedná něco, o čem nebude mít nejmenší ponětí, že nabízíte. Zisk podniku se tak maximalizuje posílením prodeje těch pro vás nejvýnosnějších značek a zajištěním jejich umístění na co nejviditelnějších místech. Úkolem pro on-trade je přijetí takových maloobchodních standardů, které maximalizují u zákazníka dobrý dojem z vašeho podniku.

Z průzkumů vyplynulo, že více než 60 % spotřebitelů se při vstupu do baru ještě nerozhodlo, co ten večer bude pít. Poté jim trvá v průměru dalších deset vteřin se rozhodnout. A tato chvíle je vaší příležitostí. Máte obrovskou šanci ovlivnit rozhodnutí hosta dříve, než si něco koupí. Díky pochopení, jak využít tzv. hot-spots, můžete vašim hostům značně ulehčit výběr nápoje a povzbudit je k nákupu těch kategorií, ze kterých máte největší zisk. Zónový reklamní prodej představuje nejefektivnější způsob, jak využít klíčové prostory k ovlivnění vašeho hosta tak, aby si sám vybral nápoj, kterým budete optimalizovat své zisky.

Existuje sedm známých reklamních prodejních zón, kde se nacházejí klíčové hot-spots:

Zóna 1: Exteriér

Exteriérem je míněná kterákoli oblast vně podniku, jež je viditelná z ulice. A to jak pro dopravu, tak pro kolemjdoucí. Viditelnost vašeho podniku v této oblasti může být optimalizovaná použitím neonů, transparentů, značek a tabulí. Nezapomeňte, že tento prostor dělá na konzumenta první dojem, stejně tak může zlákat k návštěvě náhodné kolemjdoucí.

Zóna 2: Cesta k baru

Cesta hosta od vchodu k baru je známá také jako „koridor moci“. Zásadní účinek na hostovy smysly má první věc, která zaujme jeho pozornost, když vstoupí do dveří. Viditelnost v této oblasti se může maximalizovat použitím značného množství upozornění na možnosti nákupu pomocí nápisů na zdi, zrcadle, poutači. Nezapomeňte, že v tomto prostoru se spotřebitel začíná rozhodovat.

Zóna 3: Bar

Obvykle jde o ústřední bod celého podniku. Proto zadní stěna baru může být tou nejvlivnější zónou. Zrcadla, bar, stěny, police, vystavené reklamní předměty, to vše může být využito k reklamnímu prodeji u baru. Nezapomeňte, že ve většině podniků jde o klíčovou oblast pro budování značky. Je to také ohnisko rozhodovacího procesu spotřebitele.

Zóna 4: Obsluha baru

Doporučení obsluhy je tím nejefektivnějším způsobem, jak přimět hosta ochutnat a koupit si zboží, které chcete, aby si koupil. Proškolený tým, který bude schopen hostovi o značce říct dostatek informací, je polovinou úspěchu. Pomáhají i motivace vašeho personálu, díky kterému se bude snažit prodávat konkrétní, vámi určené značky. Loga značek na oblečení obsluhy baru mohou být důležitou nápovědou pro konzumenty nápojů, a pokud se jedná o produkty, ze kterých máte největší zisk, máte vyhráno.

Zóna 5: Stoly

Stůl je efektivní, cílevědomý a nenákladný způsob, jak nabídnout hostovi určitou nápojovou značku. Nezapomínejte však, že reklamy určené na stoly mají nižší živostnost. Také lépe vypadá, máte-li možnost tyto reklamy přizpůsobit svému brandingu.

Zóna 6: Prostor pro zábavu

Tento prostor je ve středu pozornosti zákazníků podniku, zvláště pokud se jedná o hudbu. Branding v této oblasti však na hosta působí dojmem sponzorství. Zde záleží jen na vás, jak moc chcete podnik propůjčit reklamě. Nejlepší rada zní: všeho s mírou. A u tohoto prostoru to platí dvojnásob.

Zóna 7: WC

Toalety jsou místem, které váš host s největší pravděpodobností alespoň jednou navštíví. Zadní stěny kabinových dveří a stěny nad pisoáry jsou nejintenzivněji zkoumané plochy v celém baru! Hosté se tak stávají vaším obecenstvem na dvě až tři minuty! A toho by byla velká škoda nevyužít.

Zdroj fotografií: Unsplash, Pexels

Adéla Srdénková, 19. 01. 2018