Všeho s mírou! Zodpovědná konzumace

Business Drinks

alkohol společnost WHO zdraví

Konzumace alkoholu je spojená se socializací, lidovým léčitelstvím a v neposlední řadě s příjemnými pocity. Dochází totiž k uvolňování serotoninu na nervových spojích, což navozuje velmi známý a oblíbený příval dobré nálady. Přinejmenším v posledním století však napříč společností rezonují otázky jeho negativního vlivu jak na poli zdravotním, tak v oblasti obecného vlivu na společnost.

Alkohol, známý také pod chemickým označením etylalkohol, doprovází člověka už od počátků prvních civilizací a často se říká, že právě proces kvašení stál u zrodu zemědělského způsobu života. Konzumace alkoholu tak postupem času zaujala své místo po boku člověka jako zřejmě nejstarší a zajisté nejrozšířenější návyková látka. Bezpochyby lze i podotknout, že lidstvo zná negativní účinky alkoholu patrně stejně dlouhý čas, po jaký si je vědomo těch pozitivních.

Alkohol v současné době již není vnímán pouze jako zpestření života, ale dlouhodobě sílí hlasy, které poukazují na škody, jež alkohol dovede napáchat, a tlačí na snižování jeho spotřeby. A nejsou to hlasy ledajaké – v první řadě je to Světová zdravotnická organizace (WHO), která si boj proti alkoholu vzala za své. Od ní toto úsilí pak víceméně ochotně přebírají nadnárodní instituce typu Evropské unie i jednotlivé státy a podle jejích směrnic upravují svou legislativu. Navíc samotná dorůstající generace konzumentů snižuje svou konzumaci alkoholu a zastává zdravější životní styl než jejich rodiče.

Také průmysl si je vědom skutečnosti, že zneužívání alkoholu může mít negativní důsledky jak zdravotní, tak společenské. Nesouhlasí však s tezí, že snižování spotřeby alkoholu na hlavu automaticky sníží škody způsobené alkoholem, a zastupuje strategii minimalizace škod alkoholem způsobených. Alkohol za volantem či rychlé pití do němoty, tzv. binge drinking, jsou příklady rizikového pití, které může mít tragické následky.

Škodlivé dopady zneužívání alkoholu je běžně možné postihovat využitím stávající legislativy. Proto prosazuje průmysl na místo nových a nových restriktivních zákonů důsledné vynucování zákonů existujících. Zároveň považuje za klíčovou osvětu a prevenci, zaměřenou především na ty nejrizikovější skupiny – mladé lidi, řidiče, těhotné ženy. Z toho důvodu se realizují projekty, které tyto cílové skupiny atraktivním způsobem oslovují.

Nejedna alkoholová značka razí heslo zodpovědné konzumace. Avšak zároveň přirozeně nechce, aby lidé přestali pít alkohol. Taková představa je také utopická – alkohol k naší kultuře neodmyslitelně patří a veškeré snahy prohibicionistů přinutit lidi skoncovat s alkoholem jsou předurčeny k neúspěchu. Na druhou stranu lze zamezit dopadům zneužívání alkoholu zodpovědným pitím, pitím umírněným, rozumným. Proto se na reklamách objevují rady nebo doporučení, abyste si zachovali čistou mysl a pili s rozvahou.

Zodpovědný způsob konzumace v odpovídajícím prostředí prakticky žádné škody nepůsobí, ba může být dokonce zdraví prospěšný. Co se týče množství alkoholu, které lze považovat za zodpovědné, tak například britská vláda doporučuje pro muže 32 gramů alkoholu na den (přibližně dvě piva) a pro ženy 24 gramů (asi čtvrt litru vína). Ale jak už to bývá, každý jsme jiný – organismus na alkohol reaguje individuálně a různá je také schopnost jej zpracovat. Osobní zkušeností se však k množství, které je právě pro náš organizmus rozumné, dopracovat lze. Důležité však je vždy si uvědomovat: všeho s mírou!

Propagace na místě prodeje

A co z toho všeho vyplývá pro podniky? Je třeba si uvědomit, že pracujete s lidmi a alkoholickými nápoji. Obojí jsou rizikové skupiny. Personál by měl být dostatečně poučen, jak nakládat s podnapilým člověkem a dále mu nenalévat. Jakákoliv propagace alkoholických nápojů v podniku i mimo něj by měla být mimo jiné slušná a pravdivá a neměla by vybízet k nadměrné konzumaci. Z tohoto hlediska může být i sporné využívání promoakcí typu „happy hours“ nebo oblíbených maxi drinků, ačkoli je jasné, že právě tyto akce přivádí do podniku klientelu v nevytížených hodinách. Pak je opět jen na personálu a provozních, aby své hosty dokázali usměrnit v konzumovaném množství.

Zdroj fotografií: Pexels, Unsplash

Adéla Srdénková, 4. 05. 2018