Jiří Janeček: Díky Wi-Fi víme, kam se vracejí naši zákazníci

Advertorial

Společnost Naše pivovary sdružuje sedm pražských restaurací a hotelů. Protože spokojenost hostů podle svých slov řadí na první místo, chtěly jim Naše pivovary nabídnout kvalitní a spolehlivé internetové připojení, které by pokrývalo všechny provozovny a snadno se ovládalo z jednoho místa. Zároveň ale bylo nutné zajistit oddělenou síť pro personál a hosty. Naše pivovary se ale rozhodly využít i nové funkce, které moderní Wi-Fi řešení nabízejí. O možnostech, jak lépe poznat chování zákazníků, jsme si povídali s Jiřím Janečkem, který je majitelem společnosti Naše pivovary.

 

Kdy nastala ta chvíle, kdy jste se rozhodli změnit své Wi-Fi připojení? Jaké byly hlavní důvody, které k tomu vedly?

Pro změnu jsme se rozhodli v momentě, kdy jsme po převzetí provozoven zjistili, že stávající infrastruktura, pokud se to takto dá nazvat, nebyla konzistentní. Řešili jsme různé systémy bez dohledu a správy, jednotnost nastavení z pohledu hostů a takto bychom mohli pokračovat. Chtěli jsme tomu dát řád, a protože nejsme žádní IT odborníci, snažili jsme se najít nějakého vhodného partnera, který by nám v tomto ohledu mohl pomoci. Prošli jsme si pár prezentací a na základě referencí jsme si zvolili jako partnera společnost T-Mobile ČR a.s., který nasadil Cisco Meraki. 

Jak jste spokojeni s novou Wi-Fi sítí? Měli jste již nějaké odezvy od personálu či hostů?

Pro nás je důležité, že na každé provozovně máme jednotný systém, kvalitativně jsme s ním spokojeni, výpadky jsou minimální, co je na nové síti super, je možnost vidět historii a takovéto události jednoduše dohledat. Z pohledu našeho personálu je Wi-Fi připojení zásadní, protože naše práce je postavena na online sytému společnosti Storyous, kdy personál přijímá a vyřizuje objednávky pomocí tabletů. Hosté jsou v našem prostředí přesměrováni na stránku s jednotným grafickým designem, kde požadujeme zadání emailové adresy pro přístup k internetu. Díky tomu můžeme se zákazníky i nadále komunikovat a poslat jim například informaci o poledním menu.

Důležitou součástí nového Wi-Fi připojení jsou analytické nástroje, které vám pomáhají poznat chování vašich zákazníků. Co přesně díky nim můžete zjistit?

Z tohoto pohledu nás zajímají především informace, zda se zákazníci do podniku vracejí, jak dlouho se v podniku zdržují, kolik zákazníků je v podniku v danou denní dobu, případně v různé dny. Na Cisco Meraki je výborné to, že si v tomto ohledu mohu porovnávat stejně zaměřené provozovny mezi sebou a lépe plánovat především obsluhující personál.

Překvapily vás něčím první výsledky, které analýza přinesla?

Z dat, která jsou anonymizovaná, jsme schopni vysledovat například dobu, kdy naši klienti nejvíce navštěvují danou provozovnu, jejich míru „zapojení“, tedy jak dlouho se v síti zdržují, případně jak často se vracejí, tato data jsou pro nás důležitá.

V čem si myslíte, že vám dlouhodobé výsledky mohou pomoci a kde si myslíte, že budete moci v budoucnu ušetřit náklady či zefektivnit provoz?

V našem případě máme nástroj pro efektivnější plánování směn na jednotlivých provozovnách, kdy lze z jednoho rozhraní jednoduše vše prohlédnout a zajistit si požadované informace. Díky práci s emaily našich zákazníků, je můžeme napřímo oslovovat, a jejich zpětná vazba, může pomoci například v úpravě nabídky. Interakce se zákazníky, kterou díky službě od T-Mobile ČR a.s. máme, ale může být mnohem širší. Můžeme vkládat reklamy třetích stran, dotazníky, které jsou plně modifikovatelné podle aktuálních potřeb, řešit věrnostní program, zkrátka být se zákazníky v mnohem užším kontaktu. A to je to, co nám umožňuje vybudovat zákaznickou komunitu, tak důležitou pro úspěch další rozvoj.

Advertorial, 10. 11. 2019