Základní etiketa pro lepší spropitné

Business

business profit spropitné

Extra odměna za dobrý servis pro personál ve službách není nic nového. I přesto se jedná o gesto, které pro spoustu Čechů stále není samozřejmé. Statistiky ukazují, že pouze dvě pětiny Čechů dávají spropitné v podniku při každé návštěvě. Výše spropitného navíc většinou nedosahuje oněch vysněných 10 %. Většina českých hostů částky jen zaokrouhluje, nezávisle na výši útraty, a nepsané pravidlo 10 % pro ně roli nehraje.

Z průzkumů vychází, že český host potřebuje jako důvod ke spropitnému dvě hlavní věci: dobré jídlo a příjemnou obsluhu. Pokud jedno z toho selže, můžete většinou na spropitné zapomenout. Nicméně se může stát i to, že někdy nedá spropitné ani spokojený host. Důvodem může být, že na to není zvyklý. Existuje také skupina hostů, která nechává spropitné pouze při výjimečných událostech, jako jsou oslavy narozenin, pracovní obědy a podobně. Ve větších městech pak není novinkou, že spropitné nedají turisté, kteří neví, jak to u nás chodí. Každá země má v tomto ohledu svá pravidla a zvyky.

Existuje však několik kroků, kterými můžete výši svého spropitného zkusit ovlivnit přímo vy sami, při kontaktu s vaším hostem. Pojďme si společně projít 20 pravidel etikety, která mohou ovlivnit výši vašeho spropitného:

 1. Buďte příjemní. Zní to banálně, ale je to důležité. Pozdravte každého, kdo vstoupí. Jako první a s úsměvem.
 2. Neodmítejte usadit hosty, pokud ještě nedorazila celá skupina a na někoho čekají. V klidu je usaďte, dejte jim menu a nabídněte pití. Nevadí, že půjdete s menu ke stolu dvakrát.
 3. Buďte vždy pozorní, nikoliv však vtíraví. Přehnaná péče může být na škodu. Dopřejte zákazníkovi soukromí. Během večera dokážete snadno vycítit, když host bude něco potřebovat, stačí neustále „po očku“ sledovat vaši sekci.
 4. Vaším úkolem je pomoci a doručit kvalitní servis. Nikdy neříkejte „nevím“, ale „zjistím to“.
 5. Buďte empatičtí a počkejte na správný moment. Nikdy hostům nepřerušujte konverzaci a talíře sbírejte až v momentě, kdy dokončí chod všichni u stolu. Pokud vezmete talíř dříve, než skončí zbytek hostů, vysíláte tím signál zbytečného spěchu.
 6. Informujte včas své hosty – předtím, než začnou číst menu –, že restaurace něco nemá nebo to došlo během večera. Může se to stát a host to pochopí. Ideálně si připravte alternativu, kterou budete místo chybějícího chodu nabízet.
 7. Pokrmy noste pro všechny u stolu ve stejný čas. Nenechávejte nikdy hosty bez jídla, pokud ostatní už mají své porce.
 8. Odnášejte hostům talíře pouze pokud opravdu skončili. Všichni známe signál nože a vidličky – respektujte to vždy.
 9. Nikdy si hosta nedotýkejte. Ani v případě, že jste na něj něco vylili. Nabídněte pomoc, přineste vše potřebné, ale respektujte jeho intimní zónu.
 10. Vždy se hostů během jejich chodu zeptejte, jestli je vše v pořádku a jsou spokojeni. Pokud host řekne, že spokojen není, zjednejte nápravu. Umožněte mu vybrat něco nového, nebo porci připravte znovu.
 11. Nikdy před hostem neobviňujte další členy týmu z chyby, která se stala. Ať už se jedná o kuchyni, hostesku nebo barmana. Vždy běžte a problém rovnou profesionálně vyřešte.
 12. Nikdy přehnaně nereagujte na hosty, kteří přijdou sami. Nabídněte jim příjemné místo – například u baru, kde se můžou cítit hezky a ve středu dění.
 13. Buďte diskrétní a profesionální. Nikdy neveďte hlučné konverzace s ostatními pracovníky tam, kde by je mohl host slyšet. Nikdy nejezte a nepijte na místech, kde to host uvidí.
 14. Nikdy se nedotýkejte žádných okrajů sklenic a vrchní části příborů.
 15. Při nalévání vín, piva a dalších nápojů dbejte na to, aby se láhve nedotýkaly sklenice. Může na nich být prach a ten rozhodně nezlepší chuť hostova nápoje.
 16. Nikdy neobsluhujte hosta přes hosta jiného. Zaprvé riskujete, že vám něco spadne, a zadruhé to je pro hosta velmi rušivé a neprofesionální gesto.
 17. Vyhněte se jakýmkoliv nárazům do židlí a stolů. Buďte při práci pozorní.
 18. Nikdy neodnášejte plný talíř hosta bez otázky, co bylo špatně. Vždy nabídněte nějakou kompenzaci a myslete na to, že váš host musí odejít vždy spokojen.
 19. Při placení kartou dejte hostovi vždy prostor na to, aby v klidu a soukromí zadal citlivé údaje. Nestůjte nad ním při platbě.
 20.  Pokud host i přes váš excelentní servis nedá spropitné, nikdy neměňte své chování a buďte zdvořilí až do samého konce. Nikdy nevíte, jestli host nedal spropitné z nějakého jiného důvodu. Nepříjemnou reakcí na malé spropitné si můžete odradit budoucí hosty.

Zážitek, se kterým bude host odcházet, se neskládá jen z jídla a pití, které si objedná a zkonzumuje. Je spousta drobností, které mohou návštěvu vylepšit, či právě naopak. Vždy se chovejte tak, jak chcete, aby se k vám ostatní při vaší návštěvě podniku chovali. Jako manažeři a majitelé podniků jděte vždy pozitivním příkladem a buďte pro váš personál profesionální autoritou. Není to tak těžké. Věříme, že většinu bodů znáte, nicméně také věříme, že opakování je matka moudrosti. Přejeme hodně spokojených hostů a zaměstnanců.

Michaela Svobodová, 7. 01. 2019